Sari la conținut

Germana

DESCRIERE

Cursurile de limba germană se desfăşoară pe 3 nivele, cu certificarea fiecarui nivel finalizat de către cursanţi, prin Certificat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări), pentru:
– nivel începători A1
– nivel mediu B1
– nivel avansaţi C1

OBIECTIV

Obiectivele principale ale cursului de limba germană sunt identice, numai ca ele se vor diferenţia calitativ în functie de nivelul de studiu ales:
– Familiarizarea cu limba germană, posibilitatea utilizării limbii în discuţii si dialoguri (tot mai complexe, pe măsura creşterii nivelului de studiu);
– Citirea cu uşurinţă a textelor în limba germană şi întelegerea generală a lor;
– Scrierea în limba germană, după dictare sau scrierea liberă (scrisori, e-mail-uri, etc);
– Înţelegerea prin ascultarea partenerilor de discuţie în limba germană sau a unor materiale audio.

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?

Cursul este destinat tuturor persoanelor de peste 18 ani, care doresc să se familiarizeze cu limba germană sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limbă germană avute anterior.

TEMATICA ABORDATĂ

Cursul de limbă germană este structurat pe teme generale de maximă importanţă şi actualitate, legate de oameni şi viaţa lor: familia, casa, societatea şi mediul social, domeniul profesional, petrecerea timpului liber, etc.

METODE FOLOSITE

Cursul de limbă germană se desfășoară în săli de curs dotate corespunzător şi modern, cu: suport de scris – tablă ceramică sau flipchart, ecran de proiecţie şi video-proiector, laptop cu boxe, mobilier adecvat pentru lector şi cursanţi, la care se adaugă suportul de curs – cartea cursantului, însoţită şi de caietul propriu de exerciţii.
Metodele folosite pentru învăţarea limbii germane sunt diverse şi complexe, şi au la bază mijloacele clasice (scrise şi audio) de predare a unei limbi străine, la care se adaugă interacţiunea continuă dintre lector şi cursanţi, implicarea directă în actul învăţării, jocul de rol, discuţiile pe teme date, verificarea periodică a noilor abilităţi de limbă.

BENEFICII

Beneficiile directe ale cursanţilor sunt legate de „stăpânirea” limbii germane, folosirea sa în exprimare verbală sau scrisă, în funcţie de nivelul de studiu ales, cunoştinţele fiind recunoscute prin Certificatele A.N.C., care atestă capacitatea de a folosi limba germană, oral şi în scris.
Beneficiile indirecte sunt generate de: dezvoltarea personală a cursanţilor, integrarea în echipă, descoperirea afinităţilor comune cu ale altor cursanţi, stabilirea unor relaţii umane de durată, depăşirea pragurilor personale.

DURATA CURSULUI

Este de 10 săptămâni ( 60 de ore/fiecare nivel),  cu desfășurare în şedinţe de căte 3 ore, de 2 ori pe săptămână.

LOC DE DESFĂȘURARE

Sălile de curs ale firmei S.C. Educons S.R.L sau, în cazul contractelor cu firme şi instituţii, şi la dorinţa acestora, cursurile se desfăşoară la sediile lor, în săli specializate.

LECTORI

Cristina Buticaș  este formator certificat, angajată a firmei de peste 8 ani, cu mare experiență în lucrul cu adulții
Loredana Maria Paşca este formator certificat, cu experienţă în predarea limbii germane la adulți și copii

COMPETENȚE ȘI CERTIFICARE

Conform Cadrului European de Referinţă, la finalul fiecărui nivel, în urma unui examen final, se obţine un certificat recunoscut pe plan naţional (A.N.C.) sau pe plan internaţional (LCCI).
Pentru recunosterea internaţională a certificatelor A.N.C. eliberate după finalizarea cursului este necesară apostilarea (recunoscute în ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga – 1961) sau supralegalizarea (recunoscute în ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga).

ACTE NECESARE

– copie după actul de identitate
– absolvent a minim 8 clase

 

INSCRIE-TE AICI

Inapoi