Sari la conținut

Formator

DESCRIERE
Cursul de Formator cuprinde caracteristicile procesului de învăţare, metode şi tehnici utilizate în educaţia adulţilor, metode de proiectare, organizare şi evaluare a programelor de formare. De asemenea, în urma cursului veţi avea o imagine clară asupra modalitatilor de menţinere a calităţii programelor de formare şi instruire.
Trainerul sau Formatorul este specialistul în formare care elaborează, derulează şi apoi evaluează activităţi teoretice, practice şi /sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

OBIECTIV
Dobândirea competențelor necesare pentru:
– Pregătirea formării;
– Realizarea activităţilor de formare;
– Cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;
– Cunoaşterea metodelor de evaluare şi păstrare a rezultatelor evaluării;
– Marketing-ul formării;
– Proiectarea programelor de formare;
– Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;
– Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare;

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?
Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să dobândească cunoştinţe, aptitudini, atitudini și abilități necesare pentru meseria formator.

TEMATICA ABORDATĂ
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
Marketing-ul formării
Proiectarea programelor de formare
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

METODE FOLOSITE
– expuneri teoretice şi abordări conceptuale
– experienţe individuale şi de grup
– studii de caz și joc de roluri
– brainstorming
– participare interactivă

BENEFICII
La finalul cursului participanţii vor putea practica meseria de formator.

DURATA CURSULUI
Total curs 60 de ore, dintre care 20 de ore de teorie şi 40 de ore de activitate practică.
Activităţile practice – 40 de ore – vizează realizarea proiectului final

LOC DE DESFAȘURARE
Sediul Educons

TRAINER

Kovacsinszki Rodica este formator certificat, având experiență în domeniul consilierii și orientării profesionale, precum și în domeniul comunicării.
Arion Camelia este  Formator de Formatori, trainer pentru programele de formare în competenţe digitale, precum  şi examinator ECDL.

COMPETENȚE ȘI CERTIFICARE
La finalul cursului participanții vor beneficia de o atestare a competențelor dobândite prin eliberarea unui certificat – A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări) recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și/sau o diplomă eliberată de Educons.

ACTE NECESARE

  • Copie după actul de identitate
  • Copie după actul de studiu (minim diploma de Bacalaureat)
INSCRIE-TE AICI

Inapoi