Sari la conținut

Florar-Decorator

OBIECTIVE

Comunicarea la locul de muncă
Munca în echipă
Perfecţionarea pregătirii profesionale
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
Recoltarea florilor
Prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea
Pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare,
Realizarea aranjamentelor florale
Valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?
Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate să dobândească cunoştinţele necesare pentru meseria de florar-decorator.

TEMATICA ABORDATĂ
– comunicarea la locul de muncă
– munca în echipă
– perfecţionarea pregătirii profesionale
– aplicarea N.S.S.M. şi N.P.S.I.
– aprovizionarea cu materii prime şi materiale specifice
– recoltarea florilor
– prelucrarea preliminară a materialului vegetal în vederea asamblării
– realizarea aranjamentelor florale
– valorificarea florilor şi a aranjamentelor florale
– pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare

METODE FOLOSITE
– expunere
– demonstraţii
– problematizarea
– discuţii

BENEFICII
La finalul cursului participanţii vor dobândi competenţe specifice şi certificărie necesare profesării meseriei de Florar-Decorator.

DURATA CURSULUI
Total curs 60 de ore, dintre care 20 de ore de teorie şi 40 de ore de activitate practică.
Activităţile practice – 40 de ore – vizează realizarea proiectului final

LOC DE DESFAȘURARE
Sediul Educons

COMPETENȚE ȘI CERTIFICARE
La finalul cursului participanții vor beneficia de o atestare a competențelor dobândite prin eliberarea unui certificat – A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări) recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și/sau o diplomă eliberată de Educons.

ACTE NECESARE
– copie după actul de identitate

– absolvent minim 8 clase

INSCRIE-TE AICI

Inapoi