Sari la conținut

Proiecte implementate – idei elementare

Proiecte implementate cu succes
Implementare proiecte.

EDUCONS a implementat cu succes mai multe proiecte care au beneficiat de finanțare
nerambursabilă.

2021 – 2023
În perioada iulie 2021 – aprilie 2023, EDUCONS a fost partener în cadrul proiectului “PROsperitate prin Servicii PERsonalizate integrate – PROSPER” ID 139717. Activitățile desfășurate au fost de: informare, consiliere și mediere pe piața muncii, urmate de un curs de utilizare calculator (competențe digitale), un curs de contabilitate și cursuri de comunicare în limba germană. Beneficiarii acestor cursuri au fost recrutați din grupul țintă selectat din cadrul comunelor componente ale celor două GAL-uri: GAL PoartaTransilvaniei din comuna Negreni, jud. Cluj care este și beneficiarul (solicitantul) proiectului, și GAL Pădurea Craiului (partener 3), din comuna Roșia, jud. Bihor.

2014 – 2015
În aprilie 2014 am început un nou proiect în parteneriat cu CDIMM Maramures. Proiectul se numeşte „Noi şanse pentru cei din mediul rural”. Obiectivul general: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi promovarea unor măsuri active de ocupare care să conducă la redirecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din zonele rurale către activităţi non-agricole. Obiective specifice: 1. Îmbunatăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole.

2012 – 2014
În ianuarie 2014 am finalizat proiectul “Decât şomer la oraş, mai bine-n satul meu întreprinzător fruntaş”. Scopul acestui proiect este creşterea ratei de ocupare şi integrare în activităţi nonagricole a locuitorilor din mediul rural din cele trei judeţe din regiunea de Nord Vest a ţării (Maramureş, Sălaj şi Satu Mare).

http://posdrueducons.wordpress.com/

2009-2011
În 2010-2011 am derulat proiectul „Păstrarea tradiţiilor satului românesc prin învăţăre continuă”. Acest proiect a avut ca obiectiv creşterea ratei de ocupare a locuitorilor din mediul rural și creşterea calităţii forţei de muncă din mediul rural prin participarea la programe individualizate de formare.

2008
În 2008 am derulat proiectul “Alternative viabile şi pentru femeile din mediul rural”. Proiectul şi-a propus ca prin măsurile active aplicate, de consiliere şi orientare pe piaţa muncii, şi prin activităţile de instruire şi formare desfăşurate în cadrul proiectului, să contribuie la creşterea nivelului de calificare a femeilor din mediul rural din 3 judeţe din regiunea de Nord – Vest a ţării (Maramureş, Sălaj şi Satu Mare).

2005-2006
Prin proiectul intitulat “Alternative viabile pentru femei” (2005-2006) am venit în ajutorul femeilor şomere sau în căutarea unui loc de muncă. Acest ajutor a constat în consiliere şi orientare în carieră şi în oferirea unor cursuri (limbi străine, utilizare calculator, etc.) care să le facă mai competitive pe piaţa muncii.

2003
EDUCONS este acreditată, începând cu anul 2003, de către AJOFM Maramureş pentru a oferi informare şi consiliere privind piaţa muncii.

2002
În noiembrie 2002, a fost fondată Asociaţia Femina XXI, asociaţie care îşi propune să promoveze femeile pe toate planurile: social, economic şi politic. Printre acţiunile acestui ONG se numără implicarea în implementarea proiectului ”Femina – alternative viabile pentru femei’ proiect în care aplicantul principal a fost firma S.C EDUCONS S.R.L.

2001
Primul proiect s-a derulat în 2001 şi s-a intitulat “Instruirea femeilor de afaceri din microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii”. În cadrul acestui proiect au fost instruite 20 de femei în domeniul limbii engleze de afaceri, a calculatoarelor şi o iniţiere în domeniul managementului firmei.


https://www.facebook.com/