Sari la conținut

Calificari profesionale

CALIFICARI PROFESIONALE

FORMATOR

Competențe specifice:

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
 2. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
 3. Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
 4. Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare
 5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare
 6. Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
 7. Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
 8. Gestionarea conflictelor
 9. Organizarea activităților de formare
 10. Proiectarea procesului de instruire
 11. Elaborarea instrumentelor de evaluare
 12. Realizarea activităților de formare teoretică
 13. Realizarea activităților de formare practică
 14. Gestionarea și administrarea resurselor specific procesului de formare
 15. Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare
 16. Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare
 17. Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii
 18. Dezvoltarea personal continuă a formatorului

Detalii

CONTABILITATE

Competențe specifice:

1. Comunicare, lucru în echipă, dezvoltarea profesională, planificarea activităţii şi instructaj privind N.G.P.M.;

2. Bazele organizării contabilităţii;

3. Contabilitatea capitalurilor;

4. Contabilitatea stocurilor;

5. Contabilitatea relaţiilor cu terţii;

6. Contabilitatea trezoreriei;

7. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor;

8. Conturi în afara bilanţului;

9. Contabilitatea de gestiune;

10. Întocmirea documentelor primare;

11. Întocmirea balanţei de verificare şi a bilanţului;

12. Contabilitatea pe calculator.

Detalii

UTILIZARE CALCULATOR – ECDL

Competențe specifice:

1. Cunoaşterea conceptelor de bază a tehnologiei informaţiei, accesarea programelor Windows, personalizarea interfeţei, gestionarea fişierelor şi dosarelor, numirea şi redenumirea lor, mutarea şi copierea;

2. Utilizarea editorului de texte MICROSOFT WORD 2007;

3.  Calcul tabelar – Utilizarea programului Microsoft EXCEL 2007;

4. Accesare Internet, căutare informaţii, creare căsuţă de E-mail, ataşare documente la un mesaj, verificare mesaje şi ştergerea după citire.

Detalii

FLORAR-DECORATOR

Competențe specifice:

 1. Comunicarea la locul de muncă;
 2. Munca în echipă;
 3. Perfecţionarea pregătirii  profesionale;
 4. Aplicarea n.s.s.m. si  n.p.s.i.;
 5. Aprovizionarea cu materii prime  şi  materiale specifice;
 6. Recoltarea florilor;
 7. Prelucrarea preliminarã a materialului vegetal în vederea asamblării;
 8. Pregătirea florilor tăiate şi a materialului vegetal pentru comercializare;
 9. Realizarea aranjamentelor florale ;
 10. Valorificarea florilor şi a aranjamentelor  florale.

Detalii

COAFOR

Competențe specifice:

1. Aplicarea NPM si PCI;

2. Igienizarea locului de muncã;

3. Utilizarea instrumentelor;

4. Executarea îngrijirilor faciale si capilare;

5. Spãlarea pãrului;

6. Executarea coafurilor;

7. Executarea coafurilor stil;

8. Executarea ondulatiei permanente;

9. Executarea tratamentelor capilare;

10. Executarea tunsorii;

11. Executarea vopsirii pãrului;

12. Oferirea de servicii clientelei

Detalii

CALITATEA și COMPETENȚA fac diferența !